KURS I ØKOLOGISK DYRKING OG

vegetarmat

DSC03950
DSC03950

press to zoom
DSC04133
DSC04133

press to zoom
DSC03950
DSC03950

press to zoom
1/2

Eg held kurs i tema som omhandlar Økologisk dyrking av kjøkkenhage og bruk av kortreiste råvarer til vegetarretter. 

Kursa kan tilpassas etter spesielle ønske, både når det gjeld lengde, innhald og antall deltakarar.  

Prisen vil variere i forhold til ovannevnte variablar. 

Foredrag OM BÆREKRAFITG DYRKING OG SKULEHAGEDRIFT

DSC03872
DSC03872

press to zoom
DSC03761
DSC03761

press to zoom
DSC03872
DSC03872

press to zoom
1/2

Eg held foredrag om etableringa av Seljord Hage og arbeidet som blir gjort der. Innhaldet kan tilpassast etter ønske, med hovedvekt på Seljor Hage, generell dyrking på ein bærekrafitg måte, skulehagedrift eller matlaging i forbinding med hagen. 

UndervisninG OG
Tilrettelagde hageaktivitetar

DSC04116
DSC04116

press to zoom
DSC01976
DSC01976

press to zoom
DSC04116
DSC04116

press to zoom
1/2

Eg kan tilby tilrettelagt undervising og hageaktivitetar. Dette kan vera aktuelt for barnehagar, skular, vaksenopplæring, eldre og andre grupper.